Quy định sử dụng chuyên mục Hỏi - Đáp

 

 1. Việc thực hiện hỏi trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau: 

                  a) Đối với người hỏi là tổ chức: ghi rõ họ và tên, chức vụ người đại diện hỏi, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan (số nhà, đường, phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

     b) Đối với người hỏi là cá nhân: ghi rõ họ và tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương).

                  2. Việc cung cấp, tiếp nhận thông tin trên môi trường mạng được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 18 Nghị định 64/2007/NĐ-CP  vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

                  3.Các đơn vị có trách nhiệm xử lý thông tin khi nhận được yêu cầu và bắt buộc phải trả lời trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” đối với tất cả các câu hỏi hoặc ý kiến phản ánh trong khuôn khổ quy định của pháp luật của tổ chức, cá nhân và các câu hỏi được các cơ quan khác chuyển đến theo đúng thẩm quyền, trừ các câu hỏi vi phạm những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên là:

 

   a) Kích động bạo lực, tuyên truyền phản cách mạng, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội; xâm hại an ninh mạng;

                 b) Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của người khác;

                 c) Đưa nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật.

                 d) Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

 4. Nội dung trả lời cần ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi, ghi chính xác số, ký hiệu, trích yếu, ngày, tháng, năm, tên cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng để trả lời.

 

 5. Thời gian trả lời trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” thực hiện theo quy định sau đây:

 

  a) 05 ngày đối với các câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết;

 

  b) 10 ngày đối với những câu hỏi có sự phối hợp liên ngành;

 

  c) Trường hợp đặc biệt cần phải có thời gian nghiên cứu thì phải hẹn trả lời nhưng tối đa không quá 15 ngày.

 

  Thời gian để xác định số ngày trả lời được tính theo ngày làm việc của cơ quan nhà nước.

 

 6. Người trả lời thông tin trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” phải là người đứng đầu cơ quan hoặc được người đứng đầu uỷ quyền.

 

 7. Thời gian lưu trữ thông tin sau khi đã trả lời là 20 ngày, tính từ ngày trả lời.

 

 8. Việc hỏi của các tổ chức, cá nhân và việc trả lời của các cơ quan trên Chuyên mục “Hỏi - Đáp” theo Quy chế này không bị điều chỉnh bởi Luật Khiếu nại, tố cáo; ý kiến trả lời của các cơ quan nhằm phổ biến, hướng dẫn các văn bản, quy định của Nhà nước để tham khảo, không phải là cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ dân sự, hành chính.

 

 Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên​

Danh sách tất cả các câu hỏi