UBND Huyện Tiên LữChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
UBND Huyện Tiên Lữ
Lĩnh vực hỏi đáp:
An ninh - Trật tự
Nội dung trả lời: